Bao đựng đàn organ

Mã số sản phẩm :
200.000₫
Bao đàn đựng đàn organ(Trên hình có in chữ Organ hoặc Yamaha) Giá bán lẻ: 300.000đ Giá bán cho khách mua kèm đàn: 200.000đ Kích thước: Có nhiều cỡ phù hợp với từng đàn đàn cụ thể Chất liệu: Vải dù - siêu bền

Bao đàn đựng đàn organ(Trên hình có in chữ Organ hoặc Yamaha)

Giá bán lẻ: 300.000đ

Giá bán cho khách mua kèm đàn: 200.000đ

Kích thước: Có nhiều cỡ phù hợp với từng đàn đàn cụ thể

Chất liệu: Vải dù - siêu bền

 

 

Sản phẩm liên quan