v Cáp kết nối máy tính cho đàn organ – danorgangiare

Cáp kết nối máy tính cho đàn organ

Mã số sản phẩm :
100.000₫
Cáp dùng cho một số đàn có cổng MIDI như hình ảnh, đầu còn lại của dây kết nối với cổng USB của máy tính. Mục đích: Để truyền dữ liệu, kết nối với các phần mềm âm nhạc, dạy nhạc

Cáp dùng cho một số đàn có cổng MIDI như hình ảnh, đầu còn lại của dây kết nối với cổng USB của máy tính.

Mục đích: Để truyền dữ liệu, kết nối với các phần mềm âm nhạc, dạy nhạc

Sản phẩm liên quan