v đàn organ giá rẻ xy 201 – danorgangiare

Đàn organ giá rẻ XY-201

Mã số sản phẩm :
0₫
l 49- Standard Keys l 10 Timbres /10 Rhythms/8 Percussions l 8 Demo songs l Auto-Bass-chord/Single&Fingered chord/Vibrato/Sustain ...

l   49- Standard Keys

l   10Timbres /10 Rhythms/8 Percussions

l   8 Demo songs

l   Auto-Bass-chord/Single&Fingered chord/Vibrato/Sustain

l   Fill in/Bass effect

l   Rhythm Program/play/Record

l   16-stage Volume /25-stage tempo control

l   Large Scale Integration/Matrix Controlling logical circuit

l   External speaker

l   Ac Power/Double-channel Output

l   Format:690X235X80mm

l   Weight:2.1 KG

l   Tone area:F2-F6

l   Output power:1 X 2 W

l   Rated voltage:AC 220 V/110 V

Sản phẩm liên quan