v đàn organ giá rẻ xy 219 – danorgangiare

Đàn organ giá rẻ XY-219

Mã số sản phẩm :
0₫
l 54- Standard Keys l 100 Timbres /100 Rhythms l 8 Demo songs /6 Percussions l Single & Fingered...

l   54- Standard Keys

l   100Timbres /100 Rhythms

l   8 Demo songs /6 Percussions

l   Single & Fingered chord

l   Auto-Bass chord /Sync/Fill in

l   3-digital display

l   Vibrato/Sustain /echo function

l   Rhythm program/ Record /play

l   Transpose function

l   Large Scale Integration/Matrix Controlling logical circuit

l   External speaker

l   Ac Power/Double-channel Output

l   Format:850X325X105mm

l   Weight:3.1 KG

l   Tone area:C2-F6

l   Output power:2 X 2 W

l   Rated voltage:DC 9V

Sản phẩm liên quan