v đàn organ giá rẻ xy 328 – danorgangiare

Đàn organ giá rẻ XY-328

Mã số sản phẩm :
0₫
l 61 Standard Keys l 160 Timbres /128 Rhythms l 8 Percussions / 8 animal voices l...

l   61 Standard Keys

l   160 Timbres /128 Rhythms

l   8 Percussions / 8 animal voices

l        60 Demo songs

l   Fingered&single chord / vibrato&stain function

l   Programming / Recording / Replay

l   Transpose & Auto chord function

l   Intro / ending & sync function

l   2-Step teaching function

l   Multi functional LED display

l        Main Volume Rhythm Volume     chord Volume / tempo control

l   Large Scale Integration/Matrix Controlling logical circuit

l   External speaker

l   Ac Power/Double-channel Output

l   Format:910X310X115mm

l   Weight:6.5 KG

l   Tone area:C2-C7

l   Output power:3 X 2 W

l   Rated voltage:DC 9V 500mA

Sản phẩm liên quan