v Đàn organ MK2089 là đàn dành riêng cho trẻ em dưới 10 tuổi, có micro để hát Karaoke – danorgangiare

Đàn organ MK2089

Mã số sản phẩm :
1.500.000₫
61-Key Keyboard LED Display 128 Timbres / 128 Rhythms 12 Demonstration Songs Keyboard Percussion / 8 Percussion Master Volume / Accom Volume / Tempo Control Start/Stop / Sync / Fill-in Auto Chord / Chord Timbre Rhythm Programming Function / Record & Playback Sustain / Vibrato One-key / Follow / Ensemble MIC Jack,Audio Input Jack / Phone/Output Jack Product Dimensions: 859 x 322 x 104 (mm) Power Supply: 6"AA" Batteries (Not Included) / DC 9V / AC Adaptor

61-Key Keyboard 
LED Display
128 Timbres / 128 Rhythms
12 Demonstration Songs
Keyboard Percussion / 8 Percussion
Master Volume / Accom Volume / Tempo Control 
Start/Stop / Sync / Fill-in
Auto Chord / Chord Timbre
Rhythm Programming Function / Record & Playback
Sustain / Vibrato
One-key / Follow / Ensemble
MIC Jack,Audio Input Jack / Phone/Output Jack
Product Dimensions: 859 x 322 x 104 (mm)
Power Supply: 6"AA" Batteries (Not Included) / DC 9V / AC Adaptor

Sản phẩm liên quan