v Đàn organ MK931 là đàn dành cho người học và người chơi ở trình độ cao – danorgangiare

Đàn organ MK931

Mã số sản phẩm :
2.300.000₫
● 61- Key Standard Keyboard With Touch Function ● LCD Display / 45 Demonstration Songs ● 100 Timbres / 100 Rhythms ● 8 Percussions / Keyboard Percussion ● 201-level Tempo Control ● 16-grade Master Volume Control / 16-grade Accom Volume Control ● Single Finger / Fingered Chord / Full Chords ● Sync / Fill-in / Intro/Ending / Metronome ● Rhythm Programming Function / Record & Playback ● Pitch Bend / Vibrato / Sustain / Transpose / Tuning ● Four- Bank Registration / Keyboard Split Feature ● One- Key / Follow...

 61- Key Standard Keyboard With Touch Function
● LCD Display / 45 Demonstration Songs
● 100 Timbres / 100 Rhythms
● 8 Percussions / Keyboard Percussion
● 201-level Tempo Control
● 16-grade Master Volume Control / 16-grade Accom Volume Control
● Single Finger / Fingered Chord / Full Chords
● Sync / Fill-in / Intro/Ending / Metronome
● Rhythm Programming Function / Record & Playback
● Pitch Bend / Vibrato / Sustain / Transpose / Tuning
● Four- Bank Registration / Keyboard Split Feature
● One- Key / Follow / Ensemble
● MIDI Input / Output Jacks / Speaker Output (L/R) / Headphone Jack
● Product Dimensions: 960×360×133 (mm)
● Power Supply: 8“D” Batteries (Not Included) / DC 12V / AC Adaptor

Sản phẩm liên quan