v Giao hàng qua ô tô – danorgangiare

Giao hàng qua ô tô

  04/05/2016

  Mio Shop

Các nhà xe ô tô, ngoài nhiệm vụ chở khách còn có dịch vụ giao hàng:

Quý khách gửi tiền bất kỳ nhà xe ô tô nào, miễn rằng ô tô đó đến các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa ở Hà Nội. Sau đó báo cho chúng tôi số đt của xe ô tô đó. Chúng tối sẽ mang đàn đến giao cho nhà xe đó và nhận tiền. Khi vị trả phí vận chuyển cho nhà xe. 

Nếu quý khách muốn nhận hàng mới trả tiền, xin tham khảo phần " Giao hàng qua bưu điện " . Tuy nhiên " Giao hàng qua bưu điện" thời gian nhận được sẽ lâu hơn, phí vận chuyển đắt hơn từ 2-3 lần.