v Mời hợp tác với các cá nhân, phụ huynh đã là khách hàng của chúng tôi – danorgangiare

Mời hợp tác với các khách hàng đã từng mua đàn từ chúng tôi

  29/04/2016

  Mio Shop

Các khách hàng đã mua đàn từ chúng tôi, đều có cơ hội hợp tác với chúng tôi để kiếm thêm thu nhập.

Giá cả đến tay người tiêu dùng là không thay đổi, chúng tôi sẽ chia sẻ một phần lợi nhuận của mình để tặng khách hàng đã giới thiệu cho chúng tôi người mua hàng mới(mức chia sẻ từ 5-10%)

Mục đích hàng đầu của việc này là tạo ra nhiều cơ hội học và thực hành đàn cho nhiều người hơn.