v Mời hợp tác với các Trung Tâm dạy nhạc – danorgangiare

Mời hợp tác với các Trung Tâm dạy nhạc

  29/04/2016

  Mio Shop

Mục đích hợp tác.

- Giúp nhiều trẻ em và người bắt đầu học nhạc, có cơ hội sở hữu cây đàn hữu ích với giá rẻ.

- Giúp cho khách hàng có nhu cầu học nhạc tìm được địa chỉ Trung tâm dạy nhạc dễ dàng.

- Cả khách hàng - Trung Tâm dạy nhạc và chúng tôi đều có lợi trong sự hợp tác này.