v Thanh toán qua chuyển phát nhanh – danorgangiare