v Thanh toán trực tiếp – danorgangiare

Cách thanh toán trực tiếp

  04/05/2016

  Mio Shop

Tại Shop Mio và các cơ sở, chúng tôi chỉ nhận thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

Hoặc có thể chuyển khoản qua Internet banking.