v Xạc điện cho đàn organ - Adapter – danorgangiare

Xạc điện cho đàn organ - Adapter

Mã số sản phẩm :
100.000₫
Đây là loại xạc đa năng, dòng 1A đủ mạnh cho tất các các dòng đàn 9V và 12V, Khách mua cần ghi chú lấy loại 9V hay 12V. Giá bán cho khách ngoài: 150.000đ Giá bán cho khách đã mua đàn: 100.000đ

Đây là loại xạc đa năng, dòng 1A đủ mạnh cho tất các các dòng đàn  9V và 12V,

Khách mua cần ghi chú lấy loại 9V hay 12V.

Giá bán cho khách ngoài: 150.000đ

Giá bán cho khách đã mua đàn: 100.000đ

Sản phẩm liên quan